Άγνωστη βυζαντινή τοιχογραφία στην περιοχή των Σερρών

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.14, No.1, 1988, pages 399-412

Issue:
Pages:
399-412
Parallel Title:
Une fresque byzantine inédite de la région de Serrès
Author:
Abstract:
Près du village actuel d’Oinoussa (dép. de Serrés) l’auteur a découvert une fresque sur la côte d’une colline escarpée. Elle represénte la Theotokos tenant dans le droit bras l’enfant Jésus avec l’escorte de deux Archanges. D’après une inscription qui existe a côté de la fresque, elle est une oeuvre du peintre Ivastamonitis faite en 1382. Sa présence à ce lieu isolé est expliquée par l’existence d’une fontaine sacrée à l’eau de laquelle on attribue des qualités thérapeutiques. D’après la foi populaire, l’eau de la fontaine provient des larmes de la Theotokos, qui tombent goutte à goutte.A une distance de 25 m. de la fontaine on voit les restes d’une chapelle byzantine qui se trouve bien sûr en rapport avec elle.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευχαριστίες ο αρθρογράφος οφείλει στον καθηγητή του κ. Αθανάσιο Παλιούρα, που διάβασε το χειρόγραφο και του έκαμε χρήσιμες παρατηρήσεις, καθώς και στο φίλο σχεδιαστή Γιάννη Διαμαντόπουλο για την επιμέλεια των σχεδίων 2 και 3., Περιέχει σχέδια και 17 παρένθετους πίνακες