Ανδρονίκου Παλαιολόγου : κεφάλαια περι αρετής και κακίας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 179-236

Issue:
Pages:
179-236
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών του αρθρογράφου στο μάθημα της Μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας (Καθηγητής κ. Ευδ. Θ. Τσολάκης)., Περιέχει πίνακα λέξεων, βιβλιογραφία και βραχυγραφίες