Σημειώματα χειρογράφων του Άγιου Όρους : μονή Ξενοφώντος

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 431-467

Issue:
Pages:
431-467
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει συντομογραφίες, πίνακα κυρίων ονομάτων και τοπωνυμιών, και 2 παρένθετους πίνακες