[Βιβλιοκριτική] Fontes Minores VII. Herausgegeben von Dieter Simon

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 469-472

Issue:
Pages:
469-472
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Fontes Minores VII. Herausgegeben von Dieter Simon. [ = Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Bd. 14], Frankfurt am Main: Löwenklau Gesellschaft e.V. 1986, σ. XIV+354, 10 εικόνες.