[Βιβλιοκρισίες] Schminck, Andreas, Studien zu mittelbyzantinischen rechtsbüchern

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 481-484

Issue:
Pages:
481-484
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Andreas Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern. ( = Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte hrsg. von Dieter Simon, Bd. 13), Frankfurt atu Main: Löwenklau Gesellschaft e.V., 1986, σ. XXXV + 152, DM 44.