[Βιβλιοκριτική] Πιομπίνος, Φοίβος Ι., Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.15, No.1, 1989, pages 496-507

Issue:
Pages:
496-507
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Φοίβος Ί. Πιομπίνος, Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821, Δεύτερη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη, Αθήνα 1984 [Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Σειρά: Μελέτη - Έρευνα, άριθ. 17]