[Βιβλιοκριτική] Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ., Βιβλιοθήκη: από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση: σημαντικές ουμανιστικές και μοναστηριακές βιβλιοθήκες (3.000 π.Χ. - 1600 μ.Χ.)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.19, No.1, 1998, pages 403-405

Issue:
Pages:
403-405
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Από την αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Σημαντικές ουμανιστικές και μοναστηριακές Βιβλιοθήκες (3.000 π.Χ. - 1600 μ.Χ·), Αθήνα 1996, σ. α'- ιζ', 1-563, έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες 1-451.