Νοεροί και πραγματικοί ταξιδιώτες στο Βυζάντιο του 8ου, 9ου και 10ου αιώνα

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 155-165

Issue:
Pages:
155-165
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σε πρώτη μορφή το κείμενο αυτό διαβάστηκε κατά τη διημερίδα με θέμα "Ταξίδι: Ιστορία και Ανθρωπολογία" που διοργάνωσε στη Μυτιλήνη, στις 21 και 22 Φεβρουάριου του 1997, το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.