Ααρών Ισαάκιος ο Κορίνθιος και η δράση του στο Βυζάντιο (β' μισό 12ου αιώνα)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 173-182

Issue:
Pages:
173-182
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ανακοίνωση στο Συνέδριο: Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο από τον 4ο ως και τον 16ο αιώνα (Αθήνα, Αίθουσα Παλαιάς Βουλής, 24-25 Νοεμβρίου 1993).