Περι των κτητόρων του πύργου του Αρσανά της αγιορείτικης μονής Ζωγράφου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 331-341

Issue:
Pages:
331-341
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Οι δύο επιγραφές που παρουσιάζονται στη μελέτη αυτή αποτελούν μέρος του συνόλου των μεταβυζαντινών επιγραφών της Μονής Ζωγράφου, που ο αρθρογράφος μελετά στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής. Η σύνθεση της μικρής αυτής εργασίας, η οποία παρουσιάστηκε στο 19ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (Αθήνα, 7-9 Μάιου 1999), οφείλει πολλά στις υποδείξεις και τις συμβουλές του καθηγητή του κ. Kazimir Popkonstantinov, τον οποίο ευχαριστεί θερμά. Οφείλει επίσης να ευχαριστήσει τους κ.κ. I. Ταβλάκη και I. Παπάγγελο, καθώς και τον κ. ΓΙ. Θεοχαρίδη, για τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους., Περιέχει 7 εικόνες