Αθανασία της ψυχής ή Ανάστασις του σώματος : η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου εν αναφορά προς τον Πλάτωνα

Part of : Δελτίο βιβλικών μελετών ; Vol.3, No.10, 1975, pages 109-126

Issue:
Pages:
109-126
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Το παρόν δοκίμιον, δημοσιευθέν το πρώτον εις την αγγλικήν υπό του εκδοτικού οίκου Croatian Franciscan Press του Σικάγου το 1974, αφιερώθη εις εκείνους οι όποιοι έθεσαν ως σκοπόν της ζωής των την αλήθειαν, την ελευθερίαν, την δικαιοσύνην και τον ανθρωπισμόν και απέθανον με την πεποίθησιν της αιωνιότητος.