[Βιβλιοκριτική] Ο κατάλογος της έκθεσης "9-19th century old balkan manuscripts, bulgarian culture festival, Japan Calligraphy Museum, Tokyo, November 19, 1997"

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.20, No.1, 1999, pages 389-402

Issue:
Pages:
389-402
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ο κατάλογος της έκθεσης "9-19th Century Old Balkan Manuscripts —Bulgarian Culture Festival—, Japan Calligraphy Museum, Tokyo, November 19, 1997" (σελ. 1-83, εγχρ. πίν. 1-80) και η θεωρία περί... "βουλγαροβυζαντινού" πολιτισμού (Παρνασσός 40, 1998, σ. 393-414)