[Βιβλιοκριτική] Ηλιού, Φίλιππος, Η Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα

Part of : Σύγχρονα θέματα ; Vol.21, No.68-70, 1998, pages 373-375

Issue:
Pages:
373-375
Section Title:
Βιβλιοκρισίες - Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα του Φίλιππου Ηλιού και η έρευνα ως πολιτισμικός λόγος