Ένας ομολογητής της δεύτερης εικονομαχίας : ο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Αντώνιος (844)

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.17, No.1, 1994, pages 189-216

Issue:
Pages:
189-216
Author:
Subject:
Subject (LC):