Η ανασκαφή στο ναό των αγίων αποστόλων στο νησί του αγίου Αχιλλείου στη λίμνη της μικρής Πρέσπας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.17, No.1, 1994, pages 329-398

Issue:
Pages:
329-398
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια και εικόνες