[Βιβλιοκριτική] Sargologos, E., F.S.C., Un traité de vie spirituelle et morale de Xle siècle: le florilège sacro-profane du manuscrit 6 de Patmos; Σαργολόγος, Στ., Πραγματεία περι της πνευματικής και ηθικής ζωής του 11ου αιώνος: το ιερό-κοσμικό ανθολόγιο του κώδικα 6 της Πάτμου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.17, No.1, 1994, pages 562-565

Issue:
Pages:
562-565
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ε. Sargologos, F. S. C., Un traité de vie spirituelle et morale de Xle siècle: Le florilège sacro-profane du manuscrit 6 de Patmos. Thessalonique 1990., Στ. Σαργολόγος, Πραγματεία περί της πνευματικής και ηθικής ζωής του 11ου αιώνος: Το ιερό-κοσμικό Ανθολόγιο του κώδικα 6 της Πάτμου