[Βιβλιοκριτική] Δημητροκάλλης, Γεώργιος, Η ψυχή-πουλί

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.17, No.1, 1994, pages 565-568

Issue:
Pages:
565-568
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Δημητροκάλλη, Η Ψυχή - Πουλί, Αθήναι 1992, σ. 307, εικ. 151