[Βιβλιοκριτική] Bessarione e l’ umanesimo: catalogo della mostra

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.17, No.1, 1994, pages 568-570

Issue:
Pages:
568-570
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bessarione e l’Umanesimo. Catalogo della mostra, έκδ. του Istituto Italiano per gli Studi Filosofici και της Biblioteca Nazionale Marciana, Napoli (Vivarium) 1994, 28x24,5 εκ, σσ. 544+XVI.