Ειδήσεις για άγνωστη ελληνική αποικία στην Ιστρία το 18ο αιώνα

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.10, 1973, pages 202-212

Issue:
Pages:
202-212
Parallel Title:
Notizie su una ignota colonia greca in Istria nel XVIII secolo
Author:
Abstract:
Nel presente studio si pubblicano tre documenti provenienti dal Antico Archivio dell’Istituto Ellenico di Venezia. I due primi (lettere firmate degli anni 1762 - 1763) sono suppliche dei coloni greci di Umago in Istria alla Confraternita Greca di Venezia, da cui chiedono aiuto per ottenere un cappellano e un permesso di costruire una propria chiesa. Il terzo documento, senza firma né data (1763 - 1764?), è una supplica della Confraternita Greca indirizzata alle autorità veneziane per la soddisfazione della richiesta dei suddetti coloni. Con questi documenti, come si sottolinea nell’introduzione, si viene a conoscenza per la prima volta dell’esistenza della piccola colonia greca di Umago, un focolare di ortodossi isolato dalle altre note colonie greche di Pola e della sua periferia. I coloni, profughi per la maggior parte dal Peloponneso, devono esser emigrati in Istria intorno al 1720 - 1730.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις