[Βιβλιοκριτική] Chrysostomides, J., ed., Monumenta Peloponnesiaca: documents for the history of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.18, No.1, 1996, pages 453-455

Issue:
Pages:
453-455
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the history of the Peloponnese inthe 14th and 15th centuries, edited by J. Chrysostomides, Camberley-Surrey(εκδόσεις Porphyrogenitus) 1995, 28x22 εκ., σσ. XLIII + 664, 16 πανομοιότυπαεγγρ., 1 χάρτης., Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Παναγιώτη Κ. Χρήστου