[Βιβλιοκριτική] Rozemond, Keetje, De Drukkerij van Nikodemos Metaxas in Konstantinopel (1627-1628)

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.3, 1964, pages 157-159

Issue:
Pages:
157-159
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Keetje Rozemond, De Drukkerij van Nikodemos Metaxas in Konstantinopel (1627-1628). Ανάτυπο από το περιοδικό «HET BOEK», deerde reeks, deel XXXVII. Χάγη, σ. 82-93.