Συμβολή εις περαιτέρω έρευναν του προβλήματος της καταγωγής των ιεραποστόλων των σλάβων Κυρίλλου και Μεθόδιου

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.13, No.1, 1985, pages 425-451

Issue:
Pages:
425-451
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο