Αλφαβητικός κατάλογος των πρώτων μελών της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας από το κατάστιχο 129 (1498-1530) : Α΄. Άντρες

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.16, 1979, pages 294-386

Issue:
Pages:
294-386
Parallel Title:
Catalogo alfabetico dei primi membri della Comunità Greca di Venezia dal registro 129 (1498-1530) : I. Uomini
Author:
Abstract:
L’a. ha composto due elenchi alfabetichi (di cui presenta qui il primo) dei nomi di circa ottocento membri, tra uomini e donne, dal primo libro delle luminarie della Scuola di San Nicolò dei Greci a Venezia (reg. 129). Oltre al molteplice interesse (linguistico, storico, biografico) proveniente soprattutto dall’ antichità di questi nomi, il registro 129 offre l’opportunità di esaminare varie questioni di struttura e di funzionamento della Scuola. Si fa luce su certe usanze religiose (come «il pan e la candela»), che descrivono il carattere filantropico che al suo inizio distingue va questa confraternita nazionale di devozione. Una tavola che contiene il catalogo cronologico delle persone che facevano parte delia Ranca cerca di definire le condizioni economiche della Scuola attraverso le somme delle luminarie nei periodi corrispondenti. Un diagramma, peraltro, presenta la fluttuazione del numero annuale dei meni- bri, dimostrando che i suoi alti e bassi venivano influenzati dal cambiamento della situazione ecclesiastica e dell’ atteggiamento del clero locale nei riguardi dei greci ortodossi, come è accaduto negli anni decisivi 1509-1517.Per quanto riguarda i mestieri che i greci esercitavano, la Comunità appareda una parte stabilmente e ampiamente infiltrata nel corpo della società economica di Venezia, mentre dall’altra presenta una continua fluttuazione di persone, come soldati al servizio dello Stato Veneziano, mercanti, marinai ecc. È ila rilevare inoltre 1 ’esistenza di pittori, filologi, stampatori. La maggior parte dei membri proviene dai paesi greci sotto dominio veneziano, ma i rappresentanti di (piasi tutte le altre province fanno sì che Venezia si configuri come un fermo polo di attrazione per i greci che volevano sfuggire alla tirannia dei Turchi.In questa prima parte si pubblica il catalogo degli uomini. Ad ogni lemm a (che contiene nome e cognome, nome del padre, provenienza e mestiere, quando se ne là menzione nel registro) si danno in ordine cronologico gli anni nei quali si sono pagate le luminarie, mentre nel commento si presentano le differenti scritture e varie informazioni.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και σημειώσεις, Πίν. ΛΓ΄, Η ανάληψη εργασίας αυτού του είδους, που απαιτεί πλατειές και πολύπλευρες εμπειρίες και γνώσεις, δε θα μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς τη συμπαράσταση του διευθυντή και δασκάλου του αρθρογράφου καθηγητή κ. Μ. I. Μανούσακα, που υλοποίησε τις διαισθήσεις του και πειθάρχησε τους ενθουσιασμούς του. Οι σαφείς, μεθοδικές οδηγίες, με τις όποιες από την αρχή τον εφοδίασε και οι εύστοχες και ποικίλες υποδείξεις του έφεραν τον κατάλογο αυτό στη σημερινή του μορφή.