[Βιβλιοκριτική] Hendrickx, B., Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους χρόνους της υπάρξεώς της

Part of : Θησαυρίσματα ; Vol.8, 1971, pages 285-289

Issue:
Pages:
285-289
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Β. Hendrickx, Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους χρόνους της υπάρξεώς της, Θεσσαλονίκη 1970, ρρ. 190.