Η βυζαντινή εικονογραφία στον σύγχρονο κόσμο : συνοπτική επισκόπηση της μορφολογίας, της ιδιοτυπίας και της "κατά το δόγμα" διαφοράς με την ομόλογη τέχνη της Δύσεως: η σημερινή αντιμετώπιση (προβλήματα) της ζωγραφικής της Ορθοδοξίας

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.13, No.1, 1985, pages 719-735

Issue:
Pages:
719-735
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο