Ανασκαφή ενός νεκροταφείου του 5ου αι. π.Χ. στην αρχαία Άργιλο

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.39, 1984, pages 1-47

Issue:
Pages:
1-47
Parallel Title:
Excavation on a 5th century B.C. cemetery at ancient Argilos
Author:
Abstract:
I. IntroductionThe Andros colony of Argilos is located in the locality of Paliokastro, west of the estuary of the River Strymon. Towards the end of 1980, after it was brought to our attention, part of the cemetery (a lOx 10 m. trench) was excavated in the area between two tombs of Macedonian type. The cemetery, which undoubtedly extends outside the limits of the trench, belongs to the 5th c. B.C..was an organized one and surrounded by an enclosure, at least on the south. In groud A we have two sarcophagi, a tile burial and two larnakes, ingroup B four larnakes, in group Γ two pointed-base amphorae and in group A a sarcophagus. All the sarcophagi were found at a boutt the same depth, as was the enclosure, as well as two areas with intense traces of burning, probably due to necrodeipna.II. THE EXCAVATION OF THE CEMETERYThe excavation of a Classical cemetery at ancient Argilos is described. The grave goods are described in detail; their number, kinds, workshops and importance are discussed, and observations are made about the burial customs, form and construction of the graves, the chronological sequence in which the dead were placed in them, their orientation, etc.Finally, making use of literary and epigraphical evidence, some suggestions are put forward about the history of Argilos in the 5th c. B.C. A study of the grave goods and our observations concerning the burial customs indicate that its relations with Athens and Greece in general were much closer than with Olynthus, and confirm the description by Herodotus of Argilos as a "Greek city".
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει 6 σχέδια. Πίνακες 1-17 βλέπε τέλος τεύχους, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες