Φαιδρός κρατήρ...από τη Ρόδο

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.39, 1984, pages 124-139

Issue:
Pages:
124-139
Parallel Title:
Φαιδρός κρατήρ...aus Rhodos
Author:
Abstract:
Der Anfang des 3. Jhs entstandene Krater 2413 im Museum von Rhodos ist ein bemerkenswertes Zeugnis für die schöpferischen Fähigkeiten der rhodischen Töpfer, unter den vielfältigen, aus verschiedenen Zentren stammenden Einflüssen und Anregungen eine Auswahl zu treffen und daraus neue Formen zu schaffen. Der reiche, mit Tonschlicker aufgetragene Dekor, der am Hals und auf der Schulter aus Wein- und Efeublättern und im unteren Bereich des Gefäßes aus einem grossen Akanthuskelch besteht, ein Motiv, das sich mit zusätzlichen Blättern an den Helkelansätzen wiederholt, verrät zusammen mit der Gefäßform, daß Vorbilder der Gnathia— und der attischen «Westabhangkeramik» verarbeitet worden sind. Bei der figürlichen Gestaltung der Henkel in Form von zwei Panen, die sich über die Gefäßlippe beugen, war der Meister von achämenidischer Toreutik inspiriert.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η υπογράφουσα ευχαριστεί και από την θέση αυτή τον Έφορο των Αρχαιοτήτων I. X. Παπαχριστοδούλου και την Επμελήτρια των Αρχαιοτήτων Αγγ. Γιαννικουρή-Παυλίδη για τις διευκολύνσεις που της προσέφεραν κατά τη μελέτη της στο Μουσείο της Ρόδου.Οι φωτογραφίες των Πιν. 45, 46 β-γ, 47, 48 α-β, έγιναν από τον Μ. Σκιαδαρέση. Η φωτογραφία του Πίν. 46 α είναι του Φωτογραφικού Αρχείου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Οι φωτογραφίες των Πιν. 48 γ-δ, 49, 50, και τα δύο Σχέδια έγιναν από την συγγραφέα., Περιέχει 2 σχέδια. Πίνακες 45-50 βλέπε τέλος τεύχους, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες