[Βιβλιοκριτική] Μάρκος, Κωνσταντίνος Ι., Ιστορικά δημοτικά τραγούδια της Αλώσεως (σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.70, No.4, 1999, pages 1000

Issue:
Pages:
1000
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνου Ι. Μάρκου Ιστορικά δημοτικά τραγούδια της Αλώσεως (σε Βυζαντινή και Ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία), Αθήναι 1998, σελ. 236.