Αι εκ της Παλαιάς Διαθήκης πληροφορίαι περί σωματικού άλγους

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.61, No.3, 1990, pages 390-395

Issue:
Pages:
390-395
Parallel Title:
Information in the Old Testament concerning bodily pain
Author:
Abstract:
Ο σ. εκθέτει τα αποτελέσματα εκ της ερεύνης του εν τη Π. Δ., όπου εξετάζει τα σωματικά άλγη εκ μηχανικών κακώσεων, εξ εγκαυμάτων, εκ παθολογικών αίτιων κλπ., ως και τας περί άλγους φιλοσοφικάς και κοινωνικάς δοξασίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Ανεκοινώθη εις το 44ον Πανελλήνιον Ιατρικόν Συνέδρων της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Αθηνών (Αθήναι, 25 -27/10/1989).