Τα επιγράμματα της Αμβρακίας και τα απαράδεκτα μιας ερμηνείας

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.43, 1988, pages 109-113

Issue:
Pages:
109-113
Parallel Title:
The epigrams of Ambracia and un unacceptable interpretation
Author:
Abstract:
Two notes-critiques of the article 'The epigrams from the Ambracian polyandrion’ (ΑΔ 41 (1986), Meletai, pp. 426-447) were published in the periodical Ήορος’ vol. 8-9 (1990-1991), pp. 271-277 and 303-310. The author of the notes, A.P. Matthaios did not confine himself to literary observations in justification of the theory he was advancing with regard to the Ambracia elegy - observations that he has every right to set forth: he proceeded to ‘reconstruct’ the excavation data, which were reported very briefly in the first publication, because they do not support his view.This ‘reconstruction’ is attempted in a completely unacceptable fashion (misinterpretation of evidence, the drawing of completely arbitrary conclusions, local ‘confirmation of suspicions’, accusations that the evidence was forged by the excavators and students of the monument, etc.), with the aim of destroying the excavation data that form the main basis for the interpretation of the elegy proposed in the original article, though these data are in fact well-documented and not susceptible to misinterpretation. For those who have studied the monument, there could be no greater confirmation of their own interpretation than the desperate attempts of A.P. Matthaios to ‘reconstruct’ the real data in order to support his own views.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες