Τάφοι του Ωρωπού

Part of : Αρχαιολογικόν δελτίον ; Vol.43, 1988, pages 114-138

Issue:
Pages:
114-138
Parallel Title:
Graves at Oropos
Author:
Abstract:
This article presents two cist graves and two tile graves from the west cemetery at Oropos, found to the west of a cemetery enclosure wall dating from the 4th century BC. The cist graves had been used repeatedly for interments. In cist grave 27 (the numbering followed is that of the excavation daybook) one of the earliest burials dates from the second quarter of the 3rd century BC, and the latest from the second half of the 2nd or the beginning of the 1st centuries BC. The last burial in cist grave 26 was made in the 2nd century AD, about the middle of that century, or even later. Tile grave 39 is dated to the second half of the 1st century BC and probably to the last quarter of the century. Tile grave 38 is contemporary with the latest burial in cist grave 26.With regard to burial customs, it may be noted that the graves were probably deliberately filled with earth after the interment of the deceased and before the covering slabs were placed in position.The latest burial in grave 26 yielded a pair of bronze strigils with iron attachment rings (ΜΩ 453 α-β, PI. 59 δ-ε), and a bronze decorative pendant from another strigil attachment ring (ΜΩ 423, PI. 11) was found in the earth deposits of the same grave. These two finds form the starting point for a comprehensive analysis of metal strigil attachment- and carrying-rings (‘Tragereifen oder Tragringe für Strigiles’, ‘anelli porta-strigili’, ‘anneaux de striglie’, ‘Rings for Bath Implements’) from the late Hellenistic period to Roman times. The appendix deals with a literary reference to one of these rings.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Για την άδεια δημοσίευσης ευχαριστώ θερμά τον Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Β. Πετράκο. Το κείμενο που ακολουθείπρωτοπαρουσιάστηκε, σε πολύ πιο συνεπτυγμένη μορφή, το 1990 σε σεμινάριο που οργάνωσε στο Πανεπιστήμιο τουWürzburg η καθηγήτρια κ. Heide Froning. Για ορισμένες υποδείξεις ευχαριστώ θερμά τον Έφορο του Badisches Landesmuseumστην Karlsruhe κ. Μ. Maaf και τον κ. Ε. Künzl. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην καθηγήτρια κ. Ε. Simonγια την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της μελέτης μου στο Archäologisches Seminar του Πανεπιστημίου του Würzburg,καθώς και στο Ίδρυμα Deutscher Akademischer Austauschdienst για τη χορήγηση μιας τρίμηνης ερευνητικής υποτροφίας,με την υποστήριξη της καθηγήτριας κ. Λ. Μαραγκού. Το Σχέδιο I έγινε από τον σχεδιαστή κ. Ν. Καλλιοντζήκαι το Σχέδιο 2 από τον κ. Α. Μαζαράκη-Αινιάνα. Οι φωτογραφίες των ευρημάτων από τον Ωρωπό οφείλονται στονφωτογράφο κ. Γ. Σαρακίνη. Για την αποστολή φωτογραφιών και την άδεια δημοσίευσής τους ευχαριστώ θερμά τις Διευθύνσειςτου Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, του Antikenmuseum του Βερολίνου και των Staatliche Antikensammlungenund Glyptothek του Μονάχου., Περιέχει 2 σχήματα, επίμετρο και συντομογραφίες, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος: Μέρος Α'-Μελέτες