Συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων βυζαντινής τοπογραφίας στη δυτική Στερεά (12ος-13ος αι.) : πηγές και δεδομένα

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.13, No.2, 1985, pages 1501-1539

Issue:
Pages:
1501-1539
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο