Ειδήσεις για τα ιβηριτικά μετόχια της Ιερισσού

Part of : Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ; Vol.13, No.2, 1985, pages 1567-1618

Issue:
Pages:
1567-1618
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σχέδια, χάρτες και συντομογραφίες, Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο