Ασωτία, σπατάλη και πολυτέλεια στις μεταβυζαντινές νομικές συλλογές κατά την οθωμανική κυριαρχία

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.45, 2014, pages 193-206

Issue:
Pages:
193-206
Parallel Title:
Prodigality, squandering and luxury in post-by-byzantine legal collections during ottoman rule
Author:
Abstract:
The paper deals with the legal effects of prodigality and the related notions of excessive spending and luxury provided for in the legal collections published to this day, which were in use among the Orthodox subjects during Ottoman rule for the administration of justice in ecclesiastical courts: a) the Nomocacon of Manuel Malaxos, notary in Thebes (1562), b) the Prelates’ Cane, drawn by the monk Iacovos, deputy of the Metropolitan of Ioannina (1645), and c) the Nomikon (: legal manual) of Theophilos, Bishop of Kampania, in the region of Thessaloniki (1788).Examining documentary evidence, the A. follows the shift of the above notions approximately until the first decades of the 19th century. Thus, the initial moral condemnation that may be detected in the provisions of the first two collections, under the impact of Canon law, gives way to more worldly considerations, namely the risk of social disruption of the thriving Orthodox communities due to excessive spending for luxuries and social events, which attract the envy of the ruling Ottomans and the ensuing threat of tax increases.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μεταβυζαντινό δίκαιο, κανονικό δίκαιο, οθωμανική κυριαρχία, ορθόδοξες κοινότητες, post-byzantine law, canon law, ottoman rule, orthodox communities
Notes:
Φαίνεται ίσως οξύμωρο να αφιερώνεται μελέτη για σπατάλη και πολυτέλεια στη μνήμη ενός ανθρώπου που έζησε τη ζωή του σεμνά. Εκ νεότητάς του, εντούτοις, τον είχε κυριεύσει το ασίγαστο πάθος του βιβλίου και σχημάτισε έτσι, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του ιδίου, μια θαυμαστή βιβλιοθήκη σε όλα τα πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών - η μόνη, όντως, πολυτέλεια του βίου του.Η εργασία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε στην ΙΣΤ' Συνάντηση Ιστορίας Δικαίου (Κο- μοτινή 19-20 Οκτ. 2013), που διοργανώνεται κάθε χρόνο στα πλαίσια του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από την Καθηγήτρια κυρία Μαρία Γιούνη και. έως τον θάνατό του, από τον αείμνηστο Καθηγητή Κ. Γ. Πιτσάκη.