Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη : σκέψεις και παρατηρήσεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.45, 2014, pages 207-287

Issue:
Pages:
207-287
Parallel Title:
Loi et vêtement dans la Crète vénitienne : réflexions à l' occasion de quelques édits somptuaires
Author:
Abstract:
L’intérêt de l’étude porte sur les endroits des sources judiciaires où l’on peut puiser des informations sur la dimension sociale et juridique du vêtement dans la Crète vénitienne (1204-1669). Le texte s’articule essentiellement en deux parties. La première comprend les éléments fournis par les actes notariés (contrats et estimations de dot, testaments et inventaires de biens immeubles, contrats d’apprentissage et d’embauche) et administratifs. Dans le dernier cas notamment, nombreux sont les documents de l'administration vénitienne locale comme centrale nous renseignant sur la définition des codes vestimentaires que sont tenus d’observer les dignitaires de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.La seconde partie présente une catégorie particulière de dispositions législatives et réglementaires : les lois somptuaires (Leges sumptuariae). Décrivant un long parcours évolutif qui prend ses racines dans l’antiquité, ces lois font leur apparition dès la fin du xme siècle dans le droit vénitien et, suivant toute attente, elles s’étendent très rapidement à ses colonies. La Crète ne pouvait constituer exception. Les autorités locales tentèrent vers le milieu du xive siècle de transposer ce cadre juridique de la métropole dans l’île. Par une série d’ordonnances normatives, elles essayèrent de circonscrire étroitement les tenues vestimentaires des habitants de la Crète, indépendamment d’ailleurs de leur origine ethnique et de leur identité religieuse. Mais cette tentative n’aura pas les effets attendus. Les réactions de la population de l’île contraignirent rapidement Venise à un repli de sorte qu’elle dut adapter ses ordonnances à la réalité crétoise.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Υλικός Πολιτισμός. Ένδυμα, Προικοσύμφωνο, Εκτίμηση προίκας, Διαθήκη, Κληροδοσία, Ταφή, Ινβεντάριο, Ενέχυρο, Μαθητεία, Μίσθωση Εργασίας, Πώληση Υφάσματος, Τελετουργικό Ένδυμα, Άμφια, Εβραίοι, Palio, Νόμοι κατά της Πολυτέλειας (Leges Sumptuariae), Βενετία, Κρήτη, Civilisation Matérielle, Vêtement, Contrat de dot, Estimation de dot, Testament, Legs, Inventaire, Inhumation, Gage. Apprentissage, Contrat d’embauche. Négoce de drap. Habit de cérémonie. Vêtements sacerdotaux, Juifs, Lois Somptuaires (Leges Sumptuariae), Venise, Crète
Notes:
Περιέχει πίνακες και συντομογραφίες