"Αραί και νόμοι και φυλακαί" : θεϊκή τιμωρία και ποινή στις αρχαιοελληνικές πόλεις

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου ; Vol.44, 2012, pages 9-35

Issue:
Pages:
9-35
Parallel Title:
"Αραί και νόμοι και φυλακαί" : châtiment divin et sanction pénale dans les poleis grecques
Author:
Abstract:
La présente étude a comme point de départ deux inscriptions provenant de Téos en Asie Mineure, dont l’une se réfère aussi à Abdère, colonie de Téos en Thrace. Toutes deux sont analysées dans le cadre historique de leur époque politiquement agitée, et comparées du point de vue terminologique et technique à plusieurs textes épigraphiques et littéraires grecs. Malgré le titre d'imprécations Téiennes sous lequel ils sont connus, le contenu des deux textes est purement normatif et politique : ces textes législatifs infligent des peines du droit positif aux auteurs des crimes politiques les plus graves spécifiés par la loi, comme la trahison de la polis, l’établissement de tyrannie ou la réduction de ces citoyens en esclavage. La peine prévue, désignée par l’expression « apollysthai auton kai genos », loin d’exprimer une imprécation vague d’ordre religieux, est la mise hors la loi de l’auteur et de l’instigateur de ces crimes avec leur descendance ; il s’agit d’une sanction bien connue que le droit grec inflige pour les crimes de haute trahison et de renversement du régime politique, surtout lorsque les coupables s’étaient enfuis du pays. Le terme ara (et son synonyme éparé employé dans un des textes téiens), depuis longtemps associé au « droit sacré », est d’habitude employé par les sources grecques dans un contexte purement civique et profane, soit pour désigner une sanction du droit positif, comme l’amende, soit pour s’attacher à un serment civique, dont la violation entraînait les peines les plus graves. Dans un passage important, le serment des citoyens téiens. jurant de sauvegarder le régime et la légitimité, nous procure des informations précieuses sur l’organisation politique des cette cité et de sa colonie. La lecture publique et officielle de cette loi, trois fois par an lors des fêtes majeures, est une obligation des magistrats des deux poleis, visant à renouveler périodiquement la vigueur de la loi.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Τέως, Άβδηρα, άραί, αρχαιοελληνικές ποινές, «ιερό» και θετό δίκαιο, νόμος και θρησκεία, όρκος, θέση εκτός νόμου, νομική επιγραφική, Téos, Abdère, imprécation, arai, sanctions de l’antiquité grecque, droit "sacré" et droit positif, droit et religion, serment, mise hors la loi, épigraphie juridique
Notes:
Το άρθρο περιέχεται στο τεύχος-αφιέρωμα: Μνήμη Μενελάου Α. Τουρτόγλου