[Βιβλιοκριτική] Νεραντζής, Δημήτριος Εμμ., Συμβολή στην ερμηνεία του εκκλησιαστικού μέλους

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.70, No.1, 1999, pages 189-191

Issue:
Pages:
189-191
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Εμμ. Νεραντζή, Συμβολή στην ερμηνεία του εκκλησιαστικού μέλους, Ηράκλειο Κρήτης, 1997, σσ. 245.