Περί του γάμου κληρικών-μοναχών από κανονικής πλευράς : συμβολή και εις την κωδικοποίησιν των ι. κανόνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.55, No.1, 1984, pages 215-236

Issue:
Pages:
215-236
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις, Συνέχεια εκ της σελ. 733 του προηγουμένου τόμου.