Αναφορές κατά τον ΙΓ΄ αιώνα στο Βυζάντιο για αλλοιώσεις έργων και χωρίων του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.66, No.1, 1995, pages 112-126

Issue:
Pages:
112-126
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και σημειώσεις, Εισήγηση στο ΙΓ' Συνέδριο Πατερικής Θεολογίας (Διεθνές), με θέμα: «Γρηγόριος Νύσσης. 1600 Έτη από τη κοίμησή του», Αθήναι 27-29 Σεπτεμβρίου 1994, το όποιο διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την εποπτεία και υπευθυνότητα του καθηγ. Στυλ. Παπαδόπουλου.