Αι οικουμενικαί σύνοδοι εις την ορθόδοξον λατρείαν

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.55, No.2, 1984, pages 402-434

Issue:
Pages:
402-434
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις