[Βιβλιοκριτική] Σιώτης, Μάρκος Α., Η ερμηνεία της επί τον Όρους Ομιλίας εις την Εκκλησίαν των εννέα πρώτων αιώνων

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.55, No.2, 1984, pages 541-542

Issue:
Pages:
541-542
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μάρκου Α. Σιώτου, Ομοτίμου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Η ερμηνεία της επί τον Όρους Ομιλίας εις την Εκκλησίαν των εννέα πρώτων αιώνων, Αθήναι 1984, σχ. 8ον, σελίδες 120.