[Βιβλιοκριτική] Krüger, Hanfried; Löser, Werner; MüIler-Rönaheld, Walter (eds.), Ökumene-Lexikon

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.55, No.2, 1984, pages 542-543

Issue:
Pages:
542-543
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hanfried Krüger, Werner Löser und Walter MüIler-Rönaheld (έκδ.), Ökumene-Lexikon (Kirchen, Religionen, Bewegungen), herausgegeben in Verbindung mit Athanasios Basdekis, Günther Gassmann, Klaus Lefringhausen, Paul Löffler, Harding Meyer, Heinz Schütte, Otmar Schulz, Christa Springe, Harald Uhl und Lukas Vischer, έκδ. οίκοι Otto Lembeck και Josef Knecht, Frankfurt am Main 1983, σχ. 8ov, σελίδες 1326.