Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος : ιεροκήρυκας και ερμηνευτής του “κεκρυμμένου βάθους” της Γραφής

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 134-170

Issue:
Pages:
134-170
Parallel Title:
St. John Chrysostom : preacher and interpreter of the “hidden depth” of the scriptures
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς έρευνα την ερμηνευτικήν αρχήν του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου περί του κεκρυμμένου βάθους των βιβλικών χωρίων, επί τη βάσει των ερμηνευτικών ομιλιών του ι. Πατρός. Η ερμηνευτική αυτή αρχή ηκολουθήθη και από άλλους ερμηνευτάς κα απετέλεσε ερμηνευτικήν μέθοδον της Εκκλησίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης για τον ιερό Χρυσόστομο.