Προλεγόμενα εις το πρόβλημα των εδαφίων της Παλαιάς Διαθήκης εν τη Καινή Διαθήκη

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 171-196

Issue:
Pages:
171-196
Parallel Title:
Prolegomena concerning Old Testament Passages found in the New Testament
Author:
Abstract:
Το πρόβλημα της χρήσεως των εδαφίων της Παλαιάς Διαθήκης υπό των συγγραφέων της Καινής, εξετάζει ο συγγραφεύς λαμβάνων υπ’ όψιν τας επί του θέματος αναπτυχθείσας κατά καιρούς θεωρίας, ως του Ε. Bohl, J. R. Harris, και καταλήγων εις την ορθόδοξον περί χριστολογικής ερμηνείας της Π. Διαθήκης θέσιν.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις