Ακολουθία των εν Στροφάσιν αναιρεθέντων Οσίων Πατέρων υπό Παχώμιου Ρουσάνου συντεθείσα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 265-283

Issue:
Pages:
265-283
Parallel Title:
The Service (Ακολουθία) to the Blessed Fathers slaughtered in Strophades, composed by Pachomios Rousanos
Author:
Abstract:
Έκδοσις της χειρογράφου Ακολουθίας των εν Στροφάσιν αγίων, έργον του Παχωμίου Ρουσάνου. Παραδίδεται εις δύο χειρόγραφα αποκείμενα εις την Μαρκιανήν Βιβλιοθήκην και εις την Βιβλιοθήκην του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αντιστοίχως.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει σημειώσεις