Ησυχαστικά στοιχεία στις “αποκρίσεις” του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία Β΄ του Τρανού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 310-332

Issue:
Pages:
310-332
Parallel Title:
Hesychast Elements in the Answers of the Ecumenical Patriarch Jeremias II, Tranos
Author:
Abstract:
Ο συγγραφεύς επισημαίνει τας ησυχαστικάς επιδράσεις επί των γνωστών τριών Αποκρίσεων του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία Β' του Τρανού προς τους θεολόγους της Τυβίγγης, οι όποιοι επεζήτησαν την προσέγγισιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας με σκοπόν να κερδιθή αυτή υπέρ της Μεταρρυθμίσεως. Ο θεολογικός λόγος των Αποκρίσεων αποδεικνύει την εμμονήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την πατερικήν παράδοσιν και σκέψιν.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνα και σημειώσεις, Η παρούσα μελέτη αναγνώσθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Θεολογικά Προβλήματα Μεταβυζαντινής Περιόδου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1994-95.