[Βιβλιοκριτική] Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 393-395

Issue:
Pages:
393-395
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής: 1) Νέα Σειρά Τμήματος Θεολογίας, τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1993-1994, σχ. 24X17 εκ., σσ. 1-66. 2) Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τόμ. 4, Θεσσαλονίκη 1995, σχ. 24X17 εκ., σσ. 1- 232.