[Βιβλιοκριτική] Μπάκος, Ηλίας Δ., Βυζαντινή ποίηση και εικονομαχικαί έριδες

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 395-398

Issue:
Pages:
395-398
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ηλία Δ. Μπακού, Βυζαντινή ποίηση και εικονομαχικαί έριδες, Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι, 1992, σχ. 24X17 εκ., σσ. 1-382.