[Βιβλιοκριτική] Κουτλεμάνης, Παυσανίας Π., Νικολαΐτες, Οι πρώτοι αιρετικοί

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 402-403

Issue:
Pages:
402-403
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παυσανία Π. Κουτλεμάνη, Λέκτορος Πανεπιστημίου, Νικολαΐτες, Οι πρώτοι αιρετικοί, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 52. (Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής [Τμήματος Ποιμαντικής] του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).