[Βιβλιοκριτική] Nomidis M. Is., Kahrié - Djami. Mosaiques et fresques de l' Eglise du couvent de Chora

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.68, No.1-2, 1997, pages 412

Issue:
Pages:
412
Section Title:
Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Is. Nomidis, KAHRIÉ - DJAMI. Mosaïques et Fresques de l Église du couvent de Chora, Athènes 1995, σελ. 124.